117 års teaterhistorie / 117 years of theater history

Kom tæt på 117 års teaterhistorie

Kvindemuseets udstilling ”Teaterliv” giver et enestående indblik i kvinders kunst og arbejde på og bag scenen på Aarhus Teater.  Her har over tusind kvinder optrådt igennem de seneste 117 år, og lige så mange har arbejdet bag kulisserne. På udstillingen vises originale genstande, og du kan selv prøve udvalgte kostumer og gå på scenen i suset fra en ældgammel vindmaskine.

Åbningstider:
Tirsdag – lørdag kl. 10.00 – 17.00
Onsdag kl. 10.00 – 20.00
Søndag kl. 10.00 – 16.00

Pris:
Voksne: 65 kr.
Studerende: 50 kr.
Børn under 18 år: gratis

Adresse:
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C

Tlf. 25454510

Web: www.kvindemuseet.dk
Mail: kontakt@kvindemuseet.dk

Come close to 117 years of Theater history

The exhibition of the Women museum “Theater life” gives a unique insight into the women’s art and work on and behind
the stage in Aarhus theater. Here, over one thousand women have performed throughout the past 117 years, and just as
many have worked backstage. Original items are shown at the exhibition, and you can try out selected costumes and enter
the stage to the air of an antique wind machine.

Opening hours:
Tuesday – Saturday from 10 am till 5 pm.
Wednesday from 10 am till 8 pm.
Sunday from 10 am till 4 pm.

Price:
Adults: 65 Dkk.

Students: 50 Dkk.
Minors under 18 years old: Free

Adfress:
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C

Phone.+45 25454510
Web: www.kvindemuseet.dk
Mail: kontakt@kvindemuseet.dk