Annoncører / Advertisers

Get Around Town er et eksklusivt Magasin der ligger på hotelværelserne på hotellerne i Aarhus & Aalborg. Danskere og udlændinge har millioner af overnatninger på hoteller i Danmark hvert år. Der er en overvægt af danske overnatninger. De fleste udenlandske overnatninger bliver foretaget af gæster fra Norge, Sverige og Tyskland.

Med en fremgang på antallet af hotelovernatninger på i alt 4,7 pct. i forhold til 2015 er dansk turisme fortsat i fremgang, og der er et kæmpe stort potentiale for vores annoncører i at nå både danske og udenlandske besøgende.

Aarhus havde i 2016 således 1.098.000 overnatninger hvoraf 54 % udgør Storbyturisme (ferie) & 46% Erhvervsturisme (forretning)

Aalborg havde i 2016 949.000 overnatninger hvoraf 68% udgør Storbyturisme (ferie) & 32 % Erhvervsturisme (forretning)

Vi har et fysisk oplag på mellem 10.000 – 13.000 eksemplarer i de forskellige byer. Udbredelsen af magasinet er dog endnu større idet vi også lægger magasinet ud i en online version på getaroundtown.dk og Facebook.

Som annoncør får du også adgang til vores eventkalender, hvor du kan lægge jeres begivenheder og arrangementer ind i.

Vi sidder klar ved telefonen til at hjælpe med jeres næste annonce og eksponering i Get Around Town.

Kontakt os på tlf. 30 500 509

Kilde: Danmarks Statistik

Vores samarbejdspartnere er:

 

Get Around Town is an exclusive magazine located in the hotel rooms in Aarhus and Aalborg. Danes and foreigners have millions of nights in hotels in Denmark each year. There is an overweight of Danish nights. Most foreign stays are made by guests from Norway, Sweden and Germany.

Aarhus had 1,098,000 nights in 2016, of which 54% constitute tourism and 46% business tourism.

Aalborg had 949,000 nights in 2016, of which 68% constitute tourism and 32% business tourism.

We distribute between 10,000 – 13,000 Magazines in the different cities. However, the spread of the magazine is even greater as we also put the magazine in an online version on getaroundtown.dk and Facebook.

We are standing by the phone to help with your next ad and exposure in Get Around Town.

Contact us at tel. 30 500 509

Source: Statistics Denmark

Our cooperators are: