Galleri V58

Oplev nutidig kunst med international format i historisk bygning.

Vennerne Chris Sørensen og Eigil Johansen nåede i 2006 frem til, at Aarhus manglede et galleri med fokus på vedkommende nutidig kunst, som kunne række ud over de danske grænser og havde en interessant bredde. I dag driver de det seriøse kvalitetsgalleri GALLERIV58 på ellevte år. Galleriet byder på værker fra spændende danske kunstnere til en bred vifte af internationale kunstnere.

Contemporary art af nulevende veletablerede kunstnere

I 2007 åbnede Chris og Eigil deres galleri, GALLERIV58, som i dag ligger placeret i hjertet af Aarhus i den fredede og meget smukke bygning ’Børnely’. Galleriets fokus er og har altid været contemporary art af nulevende veletablerede og professionelle kunstnere. Der lægges stor vægt på international kunst i galleriet, kunst som berører og vækker opsigt blandt galleriets mange kunder, som kommer fra nær og fjern for at besøge galleriet.

Udstillinger og art fairs med internationalt fokus

Galleriet byder i dag på 40 kunstnere; halvdelen repræsenterer nationer uden for Danmark. Galleriet afholder året rundt sær- og soloudstillinger, temaudstillinger og forskellige kulturelle events, som supplerer
galleriets aktuelle kunst.

Læs Get Around Town ariklen om Galleri V58 her:

Åbningstider:

Mandag – Fredag: kl. 11.00 – 17.30
Lørdag: kl. 10.00 – 15.00
Søndag: Lukket

Adresse:

Hans Hartvig Seedorff Stræde 12
8000 Aarhus C

Tlf: 86259100
Email: galleri@v58.dk
Web: www.galleriv58.dk

Experience contemporary art at international scale in a historical Building

In 2006, the friends Chris Sørensen and Eigil Johansen agreed that Aarhus was lacking a gallery with a focus on relevant current art, which could reach beyond the Danish borders and
had an interesting latitude. Today, they have been running the professional quality gallery, GALLERIV58, for eleven years. The gallery offers interesting artworks ranging from Danish artists
to a wide range of international artists.

Contemporary art of present-day well-established artists

In 2007 Chris and Eigil opened their gallery, GALLERIV58, which today is found in the heart of Aarhus in the preserved and astonishing building ‘Børnely’. The gallery has always centered
on contemporary art by present-day well-established and professional artists. The gallery places great emphasis on international art, art that moves and creates attention among the gallery’s many visitors, who
comes from near and far to visit the gallery.

Exhibitions and art fairs with an international focus

The gallery contains 40 different artists; half of them represent nations outside of Denmark. All year around the gallery arranges special – and solo exhibitions, themed exhibitions, and different cultural
events, which compliment the current art of the gallery.

Read the Get Around Town article about Galleri V58 here:

Opening hours:

Monday – Friday: 11 am – 5.30 pm
 Saturday: 10 am – 3.00 pm
Sunday: Closed

Address:

Hans Hartvig Seedorff Stræde 12
8000 Aarhus C

Phone: +4586259100
Email: galleri@v58.dk
Web:
 www.galleriv58.dk