PIZZA PROPRIA

En brændende kærlighed til italiensk gastronomi!

Når to mænd kører rundt og besøger slagtere i det nordlige Italien, er der, undervejs, masser af tid til at tale sammen.
Eksempelvis om pizzaer. Om gode råvarer. Om drømmen om en forno a legna – en brændefyret pizzaovn. Og om at savne en høj gastronomisk kvalitet på pizzeriaerne hjemme i Aarhus. Det var netop, hvad Jakob og Simon, som er de to ud af tre ejere af Pizza Propria, gjorde i december 2015.

Råvarerne bliver importeret fra pizzaens moderland og får kyndig og kærlig behandling af uddannede italienske pizzabagere – på italiensk “pizzaioli”. Og så er der ovnen. Det er i den, det guddommelige skabes. Vores ovn er speciallavet, importeret fra Firenze og muret op på stedet. Den bliver fyret op med dansk træ. Ilden, træet og ovnen giver noget helt særligt til pizzaerne på Pizza Propria.
En snert af røg og bål, og så bages pizzaerne ved meget høj temperatur. Pizzaerne er færdigbagt på 1-2 minutter, og det giver en fantastisk sprødhed på både top og bund. Ovnen bager ved helt op til 500 grader, i modsætning til almindelige pizzaovne, som opererer omkring 300 graders varme.
Pizza Propria er ikke et snobbet gourmetsted, alle skal kunne kunne være med! Vi har 17 forskellige pizzaer fra 90 til 185 kroner pr. styk.

Åbningstider:
Man- Tors: 16.00 – 21.00
Fre – Søn: 12.00 – 21.30

Adresse:
Jægergårdsgade 7
8000 Aarhus C
Tlf. 81 11 11 07
Web: http://www.pizzapropria.dk

A burning love for Italian gastronomy!

When two men drive around and visit butchers in northern Italy, there are plenty of time to talk together.  For example, about pizzas. About good ingredients. About the dream of a forno a lay – a wood fired pizza oven. About missing a high gastronomic quality at the pizzerias back home in Aarhus. That was exactly what Jacob and Simon, who are the two out of three owners of Pizza Propria, did in December 2015.

The raw materials are imported from the pizza’s motherland and receive loving treatment of trained Italian pizza makers. And then there’s the oven. Our oven is custom made, imported from Florence and walled on the spot. It is lined up with Danish wood. The fire, the wood and the furnace give something special to the pizzas at Pizza Propria. A touch of smoke and bonfires, and then the pizzas are baked at a very high temperature. The pizzas are baked in 1-2 minutes and it gives a wonderful crispness on both top and bottom. The oven bakes all the way up to 500 degrees, as opposed to ordinary pizza ovens, operating around 300 degree heat.

Pizza Propria is not a snobbish gourmet place, everyone should be able to join! We have 17 different pizzas from 90 to 185 Dkr per. pieces .

Opening hours:
Monday – Thursday:  4:00 p.m – 9:00 p.m

Friday – Sunday: 12:00 a.m – 9:30 p.m

Address:
Jægergårdsgade 7

8000 Århus C
Tlf. 81 11 11 07
Web: http://www.pizzapropria.dk